Bouwco÷rdinatie
Bouwen en verbouwen betekend dat er veel geregeld dient te worden, zowel administratief als praktijkgericht. Bouwkundig Buro calcED kan deze werkzaamheden voor u co÷rdineren vanaf de opdrachtverstrekking tot aan de oplevering inclusief het inventariseren van de bij de opdracht overeengekomen garanties.

Goede co÷rdinatie en afstemming is zowel voor de opdrachtgever als de opdrachtnemer van groot belang, het voorkomt een hoop ergernis voor beide partijen.

Wij houden toezicht op kosten, voortgang, kwaliteit en kwantiteit van de uit te voeren werkzaamheden.

bouwcoordinatie